สุมิพลฯ ร่วมต้อนรับบริษัท KYB เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการซ่อม และห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัด 

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยแผนกขายตรงผู้ผลิต สำนักงานชลบุรี และแผนกบริการด้านเทคนิคการวัดจากศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงาน บริษัท เควายบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตโช๊ค รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อขอคำปรึกษางานบริการซ่อมเครื่องมือวัดมิตูโตโยและงานบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด เมื่อวันที่  18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

Scroll to Top