เทคโนโลยีการวัด

SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตรใหม่ LIPE Quality การตรวจสอบคุณภาพ ลด Defect ของชิ้นงาน ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต

เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันเ […]

SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตรใหม่ LIPE Quality การตรวจสอบคุณภาพ ลด Defect ของชิ้นงาน ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต Read More »

SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตรใหม่ LIPE Quality การตรวจสอบคุณภาพ ลด Defect ของชิ้นงาน ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต

เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุ

SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตรใหม่ LIPE Quality การตรวจสอบคุณภาพ ลด Defect ของชิ้นงาน ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต Read More »

LIPE AMEICC SIMTEC

SIMTEC เปิดรับสมัคร 5 หลักสูตร “Lean IoT Plant management and Execution (LIPE)” โครงการพัฒนาบุคลากรอุตฯ การผลิต

ด้วยการสนันสนุนจาก AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee (AMEICC) เพื่อตอบรับกระแสความสนใจการนำเทคโนโลยี IoT  

SIMTEC เปิดรับสมัคร 5 หลักสูตร “Lean IoT Plant management and Execution (LIPE)” โครงการพัฒนาบุคลากรอุตฯ การผลิต Read More »

Scroll to Top