พิธีปิดการฝึกอบรม “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียด ด้านมิติและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานหลักสูตรซ่อมบำรุง” แก่ครูผู้สอนวิชางานวัดละเอียด และมาตรวิทยาทั่วประเทศ

นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก (สออ.) เป็นประธานปิดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานหลักสูตรซ่อมบำรุง” ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2565 ร่วมกับผู้แทนทั้ง 5 หน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สถาบันมาตรวิทยา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยการสนับสนุนของบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด มอบเกียรติบัตรฯ ให้กับคณะครูผู้สอนวิชางานวัดละเอียดและมาตรวิทยามิติ ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 61 คนจากทั่วประเทศ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

Scroll to Top