อธิบดีกรมการอุตสาหกรรมฯ กระทรวงอุตสาหกรรม สาธารณรัฐเคนยา และคณะฯ เข้าเยี่ยมชม SIMTEC Learning Factory

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา อธิบดีกรมการอุตสาหกรรมเคมีและเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม สาธารณรัฐเคนยา และคณะฯ เข้าเยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ( SIMTEC)  เพื่อหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดและเทคโนโลยีของสถาบันฯ ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐเคนยา พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรในโรงงานและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบัน

 Mr. KIRIMA JULIUS KITHINJI, Director of Industries, Chemical & Mineral Industries Directorate from Ministry of industrialization, trade and enterprise development ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม

Mr.DAVID MUCAI KUNYIHA, Broad Chair Kenya Association of Manufacturing (KAM) ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม

Mr. Osamu Kubota, Deputy Director General for Trade Economic cooperation and export of agriculture forestry and fishery products, METI ร่วมกล่าวต้อนรับ

คุณทองพล อุลปาทร กรรมการบริหารบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ( SIMTEC) กล่าวเปิดงานแนะนำสถาบันฯ

สถาบัน SIMTEC ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ได้ต้อนรับท่านอธิบดีฯMr. KIRIMA JULIUS KITHINJI, Mr. DAVID MUCAI KUNYIHA, ประธานสมาคมอุตสาหกรรมการผลิตเคนยา (Kenya Association of Manufacturing – KAM), Mr. Osamu Kubota, รองอธิบดีความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ และประมง, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) และ Dr. Fumio Kojima, Great Professor from Waseda University Technical Expert DENSO Corporation ร่วมกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการกล่าวแนะนำสถาบันฯ โดยคุณทองพล อุลปาทร กรรมการบริหารบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ( SIMTEC) ก่อนการเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ 

อธิบดีฯและคณะฯ เยี่ยมชม Learning Factory ของสถาบัน ฯนำโดยคุณเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร 

Dr. Fumio Kojima จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) พูดถึง LIPE concept CAPDO Motion Analysis/ Loss Template

ในการเยี่ยมชม SIMTec Learning Factory มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 นำเสนอหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตที่จัดอบรมภายในสถาบันฯ นำโดยคุณเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร แนะนำ Learning Factory Smart Production Line และสาธิตกระบวนการทำงานจากผู้ผลิตชั้นนำ อาทิ Lean IoT Plant management and Execution (LIPE concept CAPDO, Motion Analysis/ Loss Template) โดย Dr. Fumio Kojima และ Mr.Watanabe  Yuichi จาก Toyo Business Engineering Co., Ltd. (Thailand), Mitutoyo Institute of Manufacturing Technology (MIM) โดย Mr. Kawee Boonsuwan, General Manager จาก Mitutoyo Thailand Co., Ltd. นำชมห้องการเรียนรู้ระบบลีนออโตเมชั่น (Lean Automation System Integrator – LASI) โดย Mr. Nobuhiko Okada, General Manager, Lean Automation Business Dept. จาก Denso International Asia Co., Ltd. และ Factory IoT Operation Room  โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ Dr. Fukuda Yoshiro จากมหาวิทยาลัยโฮเซอิ (Hosei University)  และการนำเสนอ success case เรื่อง House of soap และ Team precision จากผู้ที่ผ่านการพิจารณาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “Lean IoT Plant management and Execution (LIPE)” ที่ผ่านมา  

กระทรวงอุตสาหกรรมเคนยาพร้อมคณะ และผู้บริหาร SIMTec ร่วมหารือกันถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและหลักสูตรต้นแบบของสถาบันฯ

หลังจากนั้น ท่านอธิบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสถาบัน SIMTec ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การพัฒนาความรู้เพื่อเสริมทักษะทางด้านวิศวกรรมแก่ผู้ผลิต ไปจนถึงบริการวางระบบอัตโนมัติ (System Integration : SI) และอุปกรณ์ตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร ในรูปแบบ Smart Box เพื่อนำแนวคิดและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐเคนยา พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรในโรงงานและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบัน จากนั้นเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่อธิบดีกระทรวงอุตสาหกรรม สาธารณรัฐเคนยา และคณะฯ 

Scroll to Top