SIMTEC เปิดบ้านต้อนรับเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยม ชม SIMTEC Learning Factory

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมานายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) พร้อมคณะ  ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายอูก ซอร์พวน (H.E. Mr.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานทูต ที่ให้เกียรตเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีแห่งหารเรียนรู้ “SIMTec Learning Factory”  ณ  สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง

ฯพณฯ นายอูก ซอร์พวน (H.E. Mr.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยี SIMTec Learning Factory

คุณเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร นำชม Mitutoyo Institute of Manufacturing Technology (MIM) ภายในสถาบันฯ

  ในโอกาสนี้ฯพณฯเอกอัครราชทูตฯกัมพูชา ได้หารือเจรจาถึงกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาในการลงทุนและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ การประกอบ (Assembly) อุตสาหกรรมเกษตร ชิ้นส่วนอะไหล่ เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยในโอกาสนี้ มีผู้เข้าร่วมคณะจาก บริษัท อินเทล จำกัด, บริษัท ชิลล์ ทอล์ค จำกัด, บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด และ บริษัท กรีนฟู้ดกรุ๊ป จำกัด

ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฯร่วมหารือกฎหมายการทูตทางเศรษฐกิจและการลงทุน

ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฯและคณะ  มอบของที่ระลึกให้แก่นายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบัน SIMTEC

จากนั้นนายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ได้กล่าวขอบคุณ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย สำหรับการแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายการทูตทางเศรษฐกิจและการลงทุน และยังต้องการร่วมมือด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรอาทิ การนำระบบ IoT มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (Lean Monozukuri) การนำเทคโนโลยีมาใช้ทางการเกษตร (Agriculture Technology) และแพลตฟอร์มด้านการขนส่งที่ทันสมัย (Logistic Platform) มาพัฒนาร่วมกับตลาดพืชผักและผลไม้ในประเทศไทย (ตลาดไท) เพื่อเปิดตลาดขายผักและผลไม้ในกัมพูชา “Fresh in Cambodia” 

อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการขยายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้แก่กัมพูชา และสร้างโอกาสในการทำงานให้แรงงานชาวกัมพูชา อันเป็นประโยชน์ต่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชาและประเทศไทย ซึ่งหลังจบการหารือ ฯพณฯ นายอูก ซอร์พวน (H.E. Mr.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา  ได้มอบของที่ระลึก ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล โดยมีคุณทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เป็นผู้รับมอบ

ที่มาข้อมูล

(ที่มา : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064317896902)

(ที่มา : https://api.dtn.go.th/files/v3/60657e98ef41400e8d695959/download)

Scroll to Top