SIMTEC ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายการตลาด บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ต้อนรับ นายทศพล มีใจบุญ ผู้จัดการฝ่ายงานความปลอดภัยและความมั่นคง และคณะทำงานฝ่ายการตลาด บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมหารือความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ เป็นผู้เเทนสถาบัน (SIMTEC) พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) 

Scroll to Top