คณะอาจารย์และนักเรียน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชม Learning Factory SIMTEC

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำโดย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ พร้อมคณะทำงาน ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียน สาขาเทคนิคการผลิต สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จำนวน 70 คน  เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line ชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การผลิตอัตโนมัติตามแนวทางของลีน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่การอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ในยุค Industry 4.0

Scroll to Top