SIMTEC ต้อนรับประธานคณะทำงานปฏิรูปอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และคณะฯ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 นายพงษ์ชัย ชัยจิรวัฒน์ ประธานคณะทำงานปฏิรูปอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line  โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือสถาบัน SIMTEC และ นายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ให้การต้อนรับพร้อมพาชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่างๆ และร่วมหารือด้านความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของทั้งสองสถาบันร่วมกันในอนาคต ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top