SIMTEC ร่วมจัดอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรม PLC ด้วย SYSMAC STUDIO”

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหาร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติหลักสูตร “การใช้โปรแกรม PLC ด้วย SYSMAC STUDIO” เพื่อควบคุมระบบควบคุมอัตโนมัติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2566 ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC และ  ดร.ศุภชัย หอวิมานพร วิทยากรจากบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ร่วมงาน ณ  สถานที่ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

Scroll to Top