SIMTEC รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 132 ปี โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานพิธีมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ซึ่งได้มีส่วนทำคุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี ณ หอประชุมครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสเดียวกัน นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนอาชีวศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย 

Scroll to Top