SIMTEC เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ระบบการปฏิบัติการ Vision Sensor และ Safety Sensor ในอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ”

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมกับบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบการปฏิบัติการ Vision Sensor และ Safety Sensor ในอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ” โดยมี คุณจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กล่าวเปิดการฝึกอบรม ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนจาก กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหรรมแห่งประเทศไทย (APIC) สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)  สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด 

โครงการความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษาร่วมกัน โดยมีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 90 คน 

 คุณจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรม

บรรยายโดยวิทยากร คุณ รัชธิวัสส์ มุ่งกิจไพศาล ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ บริษัทออมรอน  อีเลคทรอนิคส์ จำกัด

Scroll to Top