SIMTEC เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 

เมื่อระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก โดยการสนับสนุนของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ สมรรถนะสูง ระดับ 1  โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 โดยมี นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รักษาการรองผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กล่าวเปิดการฝึกอบรม ให้กับผู้แทนครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ รวม 60 คน

Scroll to Top