SIMTEC ต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษา วิศวฯ ม.เกษตรฯ ศรีราชา เข้าศึกษาดูงาน Learning Factory

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวนทั้งสิ้น 90 คน  เข้าเยี่ยมชม Learning Factory สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่การอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ในยุค Industry 4.0

Scroll to Top