SIMTEC ต้อนรับ ผู้แทนจากมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียและคณะ เยี่ยมชม Learning Factory

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ นางสาวจารุศรี จิรวิสิฐกุล ผู้แทนจากมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียและคณะฯ เข้าร่วมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรภาคการศึกษาในอนาคตระหว่างทั้งสองสถาบัน โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC เป็นผู้ให้การต้อนรับ และนำชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line ณ สถาบัน SIMTEC

Scroll to Top