SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สจล

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เป็นผู้แทนสถาบันฯ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมพาชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line และชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าอุตสาหกรรมการผลิตยุค Industry 4.0 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top