SIMTEC ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่นฯ และ บริษัท เคเอสไอ โซลูชั่นฯ เข้าเยี่ยมชม LEARNING FACTORY

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ นายชาย บูรณจิตร์ภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และนางฉวีวรรณ จิรวุฒินันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอสไอ โซลูชั่น จำกัด โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ และนายชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line ชมการสาธิตกระบวนการทำงานของด้วยเครื่องจักรกลต่าง ๆ ในการผลิตอัตโนมัติ ณ สถาบัน SIMTEC

Scroll to Top