SIMTEC ต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าอบรม สำนักงาน คปภ.

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line โดยมี คุณสามารถ แช่มเชื่อม ที่ปรึกษาฝ่ายอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และ นายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้แทนสถาบันฯ ให้การต้อนรับ พร้อมพาชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยุค Industry 4.0 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top