SIMTEC ต้อนรับคณะครู นักเรียน และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียน และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line  และชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่คณะครู นักเรียน และนักศึกษาในด้านอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) 

Scroll to Top