SIMTEC ร่วมพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “การใช้เครื่องจักร CNC”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การใช้เครื่องจักร CNC” ให้กับคณะครูของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2566 โดยการอบรมจัดขึ้น 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมเด็นโซ่ DENSO TRAINING ACADEMY (THAILAND) : DTAT,  ศูนย์ฝึกอบรม Thai Engineering Center (Ti-Tec) บริษัท ซูมิโตโม อีเลคตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โดยจัดร่วมกับสถาบัน SIMTEC) และ A.C.A Warehouse บริษัท เอ ซี เอ เครื่องมืออุตสาหกรรม จำกัด โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และอนุกรรมการฯ ร่วมพิธีเปิด และเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมและนวัตกรรมการผลิตของบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็นโซ่อมตะซิตี้ชลบุรี (DTAT) เฟส-2

Scroll to Top