SIMTEC จัดอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติตามแนวทางของลีน”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.อนาลยา หนานสายออ นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับการอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติตามแนวทางของลีน” ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พร้อมเยี่ยมชม ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line ชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าอุตสาหกรรมการผลิตยุค Industry 4.0 โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC ให้การต้อนรับ นายชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ และทีมวิทยากร สถาบัน SIMTEC ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 9- 10 มีนาคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top