SIMTEC ต้อนรับ สมาชิกโครงการพัฒนาอาชีพสนับสนุนอาจารย์โรงเรียนพระดาบส ฟังบรรยาย ในหัวข้อ “ระบบการผลิตอัตโนมัติ”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ นางเบญจมาศ อินทรสุขศรี นายกสโมสรโรตารีสุขุมวิท และเหล่าสมาชิกสโมสรฯ พร้อมด้วยอาจารย์วิทูล สายแก้ว และคณะครูจากโรงเรียนพระดาบส เดินทางมาร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ระบบการผลิตอัตโนมัติ” โดยมี นายชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เป็นวิทยากร และนำเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line ชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ ในการผลิตอัตโนมัติ 

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพสนับสนุนอาจารย์โรงเรียนพระดาบส ซึ่งเป็นความร่วมมือของ มูลนิธิพระดาบส สโมสรโรตารีสุขุมวิท และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top