SIMTEC ให้การต้อนรับคณะครูสาขาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับคณะครูผู้สอน สาขาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line โดยมีผู้แทนสถาบัน SIMTEC ให้การต้อนรับและนำชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของคณะอาจารย์ให้มีความรู้และความเข้าใจในด้านอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) 

Scroll to Top