คณะผู้บริหาร สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เยี่ยมชม SIMTEC Learning Factory และร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SAT นำโดย ดร. อโณทัย เหมาะเจาะ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ คุณเสรี เนตรหัสนัยน์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมาเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ “SIMTEC  Learning Factory” ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)  พร้อมร่วมหารือแนวทางสนับสนุนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

คณะผู้บริหาร SAT  ร่วมหารือด้านการสนับสนุนหลักสูตรจัดการฝึกอบรม กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของบริษัท สุมิพลฯ และในเครือ

คณะผู้บริหาร SAT เยี่ยมชมห้องการเรียนรู้มาตรวิทยาเพื่อการผลิต “Mitutoyo Institute of Manufacturing Technology”

Scroll to Top