SIMTEC ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ปั้น SUPERVISOR ขั้นเทพ รุ่นที่ 5” 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ปั้น SUPERVISOR ขั้นเทพ รุ่นที่ 5”

โดยในช่วงเช้าได้มีการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาคนและเทคโนโลยีการผลิต เพื่อบทบาทการพัฒนาบุคลากรหน้างานด้วยการโค้ชชิ่ง (GENBA COACHING)” โดยมี นายณัฐพงศ์ นันทธนสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ เป็นวิทยากร และในช่วงบ่ายได้นำคณะเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line และชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยุค Industry 4.0

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top