SIMTEC จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการออกแบบชิ้นงานประกอบ (SolidWorks Assembly Modeling)”

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติหลักสูตร “เทคนิคการออกแบบชิ้นงานประกอบ (SolidWorks Assembly Modeling)” ภายใต้โครงการความร่วมมือและการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง (DSD 17 Rayong) คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด (DETI) และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค. 2566 โดยมี สิบเอกสมชาติ คำอยู่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน นายนัครินทร์ คฤหาสน์สุวรรณ  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง นายสมศักดิ์ พรมฮวบ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด (DETI) และ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ สถาบัน SIMTEC

Scroll to Top