SIMTEC ร่วมเปิดการอบรม 3 หลักสูตร ตามโครงการความร่วมมือ 7 องค์กร

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารจัดการเวลาและเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ โดยจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นี้ หลักสูตร การใช้เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะและการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของกระบวนการกลึง และ หลักสูตร ระบบควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2566

โดยการฝึกอบรมทั้ง 3 หลักสูตรนี้ จัดขึ้นตามโครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (SHT) และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนจากทั้ง 6 องค์กร ร่วมเปิดการฝึกอบรม ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top