สถาบัน SIMTEC ต้อนรับ คณะผู้บริหารสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (TDED) และหารือความร่วมมือด้านกิจกรรม พร้อมเยี่ยมชม Learning Factory

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายอัฐพล ไชยอนันต์ นายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (TDeD) และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมหารือกับ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เพื่อความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมระหว่างกันในอนาคต พร้อมเยี่ยมชมบรรยากาศสถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม และ Learning Factory ในโอกาสเดียวกันนี้

Scroll to Top