สุมิพลฯ ร่วมกับ TAPMA จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต”

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุน สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต” ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนา SMEs/Cluster TAPMA

ภาพบรรยากาศการเสวนาในหัวข้อ “มุมมองการจัดซื้อชิ้นส่วนจาก Buyer ของบริษัท 1st Tier”

ภายในกิจกรรมยังได้มีการบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการพื้นที่หน้างาน (Shop Floor Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิต เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน” และหัวข้อ “พื้นฐานการนำกิจกรรม 5 ส มาใช้สร้างมาตรฐานในการทำงาน” นำโดย คุณสุพรชัย รัตนสินธ์วงศ์ และทีมคณะผู้บริหารฝ่ายผลิตของบริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด จากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ “มุมมองการจัดซื้อชิ้นส่วนจาก Buyer ของบริษัท 1st Tier” นำโดย คุณกรกฤช จุฬางกูร ประธานบริหาร บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด, เลขาธิการ TAPMA คุณพินัย สิรินคร บริษัท แอร์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, อุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคลากร TAPMA และคุณสุพรชัย รัตนสินธ์วงศ์ บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด, กรรมการฝ่าย SMEs/Cluster ดำเนินการเสวนาโดย คุณสุพจน์ สุขพิศาล บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด, ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และรองเลขาธิการ TAPMA ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี

Scroll to Top