SIMTEC ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ นายวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และทีมวิทยากรประจำสถาบันฯ เป็นผู้แทนสถาบัน SIMTEC พาชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory และการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ ณ สถาบัน SIMTEC

Scroll to Top