Sumipol มอบเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะแก่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับมอบ เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Cutting Tools) มูลค่า 52,000 บาท ที่บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ร่วมกันบริจาค โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล  ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้แทนมอบ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Scroll to Top