คณะผู้เข้าอบรม หลักสูตร “ผู้จัดการโรงงาน” (THE FACTORY MANAGEMENT) สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม SIMTEC

คณะผู้เข้าอบรม หลักสูตร “ผู้จัดการโรงงาน” (The Factory Management) จัดโดย สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 30 คน

เข้าเยี่ยมชมดูงาน ในหัวข้อ “คน หุ่นยนต์ และเทคโนโลยี ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพลโดยมีนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ SIMTEC และกรรมการ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ ให้การต้อนรับ

Scroll to Top