คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงาน SIMTEC Learning Factory

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จำนวนทั้งสิ้น 50 คน เข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เพื่อศึกษาดูงาน Learning Factory; Smart Production Line โดยมีนายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยทีมวิทยากร ร่วมนำเสนอข้อมูลระหว่างเยี่ยมชม เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่การอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ในยุค Industry 4.0 

Scroll to Top