SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) นำโดย ผศ.นพดล ศรีพุทธา อาจารย์เทอดศักดิ์ ใจงาม อาจารย์จิรพงศ์ สุขาทิพย์ อาจารย์ณัทธร เชื้อพันธ์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC เป็นผู้แทนให้การต้อนรับพร้อมพาชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าอุตสาหกรรมการผลิตยุค Industry 4.0

Scroll to Top