คณะผู้บริหาร TNI เยี่ยมชม Learning Factory พร้อมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ กับสถาบัน SIMTEC

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เลิศในสัตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (TNI) และคณะผู้บริหาร นำโดย Mr.Hideo Yoshihara (Advisor to President), Mr.Yuichiro Oike (Project Coordinator), Mr. Seiya Sukegawa (Visiting Professor) ให้เกียรติมาเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ เพื่อร่วมหารือถึงความร่วมมือด้านวิชาการในการการจัดทำหลักสูตร และจัดกิจกรรมระหว่างสองสถาบันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมชม Learning Factory; Smart Production Line และชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ ด้วย 

Scroll to Top