SIMTEC ต้อนรับ ผอ.ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมเยี่ยมชมสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำโดย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อดิศร แขกซอง ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เข้าร่วมหารือด้านความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบันฯ พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ “Learning Factory”

Scroll to Top