Sumipol มอบเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ พร้อมสื่อการสอนมาตรวิทยาแก่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการ และอาจารย์กิติพงศ์ เมธาวิวรรธน์กุล หัวหน้าแผนกเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รับมอบเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Cutting Tools) พร้อมหนังสือ “Metrology Handbook จุดตรวจสอบสำหรับเครื่องมือวัด” โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้เเทนมอบ เพื่อใช้เป็นวัสดุฝึกและสื่อการสอนให้กับสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ แผนกเทคนิคการผลิต  ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Scroll to Top