SIMTEC ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ผ่านมา อาจารย์สุธี รุกขพันธุ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม นำคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือสถาบัน SIMTEC เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line ชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ และฟังการบรรยายในหัวข้อ “การตรวจสอบคุณภาพการผลิตอัตโนมัติด้วยระบบวิชั่นเซนเซอร์” เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ในยุค Industry 4.0 โดยมี นายพรเทพ ปิ่นศรีศิริรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิกส์ จำกัด เป็นวิทยากร ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top