SIMTEC ต้อนรับผู้เข้าอบรมการดำเนินการระบบ i-Single Form ของกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและวิธีการรายงานข้อมูลผ่านระบบรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (i-Single Form)” จัดโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง(สน.อต.(รย.)) ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการรายงานข้อมูลผ่านระบบ i-Single Form ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 70 คน โดยมีผู้แทนจากสถาบัน SIMTEC ให้การต้อนรับ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top