SIMTEC ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เยี่ยมชม Learning Factory

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา ดำรงศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เดินทางเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line  โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือสถาบัน SIMTEC ให้การต้อนรับพร้อมพาชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ยุค Industry 4.0 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top