SIMTEC ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เยี่ยมชม Learning Factory

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผศ. ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดี และ ผศ.กิตติพงศ์  ศรีอาหมัด รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าเยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือสถาบัน SIMTEC ให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line ชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ยุค Industry 4.0 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top