ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหาร พร้อมคณะเยาวชนตัวแทนประเทศไทย ทีมโตโยต้า เข้าฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ CNC CMM ก่อนการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานนานาชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมกับสถาบันฯ SIMTEC และ Mitutoyo ร่วมให้การต้อนรับ คุณกฤษณ์ นิลแสง ผู้จัดการทั่วไป MGF HRD Assist Department – Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing และคณะเยาวชนตัวแทนประเทศไทย ทีมโตโยต้า ในการเข้ารับการฝึกอบรมการใช้เครื่อง CNC CMM โดยทีมวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC ) และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานนานานชาติ สาขาออกแบบโมเดล (Prototype Modeling) และสาขาสร้างและประกอบแม่พิมพ์ (Plastic Die Engineering) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Scroll to Top