SIMTEC และ มท.สุรนารี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566  นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานบริษัท เครือสุมิพล จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)  โดยมี รศ. ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลษ์เก่าสัมพันธ์  ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือสถาบัน SIMTEC เป็นผู้แทนลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารจากทั้งสองสถาบัน พิธีจัดขึ้น ณ ห้องรับรองพิเศษ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Scroll to Top