เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรทฤษฎีเชิงปฏิบัติ “ระบบควบคุมคุณภาพการวัดและการประมวลผลข้อมูล” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สออ SIMTEC และ Mitutoyu

ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาตะวันออก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ระบบควบคุมคุณภาพการวัดและการประมวลผลข้อมูล” ทฤษฎีเชิงปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2564 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก (สออ.) และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยการสนับสนุนของ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด

Scroll to Top