SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน (นครราชสีมา)

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ ดร.นวลพรรณ บุราณศรี และ ดร.วิจัย บุญญานุสิทธิ์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line โดยมีผู้แทนจากสถาบัน SIMTEC ให้การต้อนรับและนำชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของคณะอาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจในด้านอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top