SIMTEC ร่วมกับ ม.สุรนารี จัดฝึกอบรมหลักสูตร ระบบการผลิตและการควบคุมคุณภาพอัตโนมัติตามแนวทางของลีน

เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2565 นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล กรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และผู้จัดการ ฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) พร้อมคณะผู้บริหารของ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพอัตโนมัติ ตามแนวทางของลีน” โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล สนับสนุนโดย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด

 โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสุรนารี เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 49 คน ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top