คณะวิศวกรและหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เข้าเยี่ยมชม Learning Factory ณ สถาบัน SIMTEC

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรและหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จำนวน 30 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชม Learning Factory และเทคโนโลยีด้าน Automation & IoT ที่สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เพื่อเตรียมแผนพัฒนาโรงงานให้เป็น Smart factory ในยุคอุตสาหกรรม ต่อไป

Scroll to Top