สุมิพลฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบอำนาจให้นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  

การประชุมมีการเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 ปี (2564 – 2568) โดยนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Scroll to Top