สุมิพล จัดอบรมหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ”

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติเป็นการเฉพาะให้แก่บริษัท คาทายาม่า แอ็ดวานซ์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” โดยทีมวิทยากรจากแผนกบริการด้านเทคนิคการวัด มีผู้เข้ารับการอบรมจากฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิต รวมทั้งสิ้น 22 คน ณ ห้องประชุมและฝึกอบรม บริษัท คาทายาม่า แอ็ดวานซ์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

Scroll to Top