ลงนาม MOU

SIMTEC และ มท.สุรนารี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566  นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานบริษัท เครือสุมิพล จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) 

SIMTEC และ มท.สุรนารี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Read More »

SIMTEC จับมือ 4 พันธมิตรลงนาม MOU ยกระดับความร่วมพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของพันธมิตรทั้ง 5 ฝ่าย เพื่อเดินหน้าใช้แพลตฟอร์มอัจฉริยะ CiRA Core ในการพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 4.0

SIMTEC จับมือ 4 พันธมิตรลงนาม MOU ยกระดับความร่วมพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ สถาบัน SIMTEC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) โดยมีนายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วมงาน จากนั้นผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้อง 704 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ สถาบัน SIMTEC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ Read More »

SIMTEC ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือ การผลิตและพัฒนากำลังอาชีวศึกษา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ระหว่าง CTC IAI Center กับ AIS

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือ การผลิตและพัฒนากำลังคอาชีวศึกษา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่าง ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (CTC IAI Center) กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

SIMTEC ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือ การผลิตและพัฒนากำลังอาชีวศึกษา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ระหว่าง CTC IAI Center กับ AIS Read More »

Scroll to Top