เยี่ยมชม

SIMTEC ต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคระยองและ สถาบันการศึกษาด้านเทคนิค ประเทศสิงค์โปร์

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคระยอง และ Institute of Technical Education (ITE) สาธารณรัฐสิงค์โปร์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้

SIMTEC ต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคระยองและ สถาบันการศึกษาด้านเทคนิค ประเทศสิงค์โปร์ Read More »

SIMTEC ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอรืวิส จำกัด

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผู้แทนสถาบัน SIMTEC ให้การต้อนรับ Mr. Eiichi Tanabe, Deputy CEO, AMATA Corporation และคณะฯ

SIMTEC ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอรืวิส จำกัด Read More »

SIMTEC ให้การต้อนรับบริษัท Citizen Machinery Asia

วันที่ 31 ตุลาคม 2566  สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะจากบริษัท Citizen Machinery Asia เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line

SIMTEC ให้การต้อนรับบริษัท Citizen Machinery Asia Read More »

SIMTEC ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ต้อนรับทีมเยาวชน Innovation Hackathon Camp 2023 : Waste2Wealth Society

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับทีมเยาวชนโครงการ Innovation Hackathon Camp 2023 : Waste2Wealth Society จัดขึ้นโดยสถาบันไทยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

SIMTEC ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ต้อนรับทีมเยาวชน Innovation Hackathon Camp 2023 : Waste2Wealth Society Read More »

SIMTEC ต้อนรับชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้ (ACMG)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรัชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้ ระยอง เข้าร่วมงานสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) เพื่อสร้างองค์กรอย่างยั่งยืน”

SIMTEC ต้อนรับชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้ (ACMG) Read More »

SIMTEC ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาทุน (กสศ.) วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคอุดรธานี 

วันที่ 6 ตุลาคม 2566  สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory

SIMTEC ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาทุน (กสศ.) วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคอุดรธานี  Read More »

SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ม.เกษตรฯ ศรีราชา

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ม.เกษตรฯ ศรีราชา Read More »

SIMTEC ให้การต้อนรับคณะครูสาขาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับคณะครูผู้สอน สาขาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line

SIMTEC ให้การต้อนรับคณะครูสาขาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี Read More »

SIMTEC ต้อนรับ Amata Corporation PCL.เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

วันที่ 4 ตุลาคม 2566  สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คุณ Claudia Nonthitipong-Bieri, Corporate Communication Senior Section Manager และคณะจาก Amata Corporation PCL. เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

SIMTEC ต้อนรับ Amata Corporation PCL.เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ Read More »

SIMTEC ต้อนรับคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 25 กันยายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน สาขาวิชาช่างกลโรงงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก

SIMTEC ต้อนรับคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด Read More »

Scroll to Top