เยี่ยมชม

SIMTEC ให้การต้อนรับบริษัท Citizen Machinery Asia

วันที่ 31 ตุลาคม 2566  สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะจากบริษัท Citizen Machinery Asia เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line

SIMTEC ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ต้อนรับทีมเยาวชน Innovation Hackathon Camp 2023 : Waste2Wealth Society

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับทีมเยาวชนโครงการ Innovation Hackathon Camp 2023 : Waste2Wealth Society จัดขึ้นโดยสถาบันไทยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

SIMTEC ต้อนรับชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้ (ACMG)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรัชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้ ระยอง เข้าร่วมงานสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) เพื่อสร้างองค์กรอย่างยั่งยืน”

SIMTEC ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาทุน (กสศ.) วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคอุดรธานี 

วันที่ 6 ตุลาคม 2566  สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory

SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ม.เกษตรฯ ศรีราชา

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

SIMTEC ให้การต้อนรับคณะครูสาขาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับคณะครูผู้สอน สาขาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line

SIMTEC ต้อนรับ Amata Corporation PCL.เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

วันที่ 4 ตุลาคม 2566  สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คุณ Claudia Nonthitipong-Bieri, Corporate Communication Senior Section Manager และคณะจาก Amata Corporation PCL. เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

SIMTEC ต้อนรับคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 25 กันยายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน สาขาวิชาช่างกลโรงงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก

SIMTEC ร่วมกับ มิตูโตโย ต้อนรับคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

วันที่ 20 กันยายน 2566  สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จำนวน 84 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory